Altworx

 

Altworx komplexně zabezpečuje i velmi složité IT systémy. Zobrazuje incidenty v reálném čase na přehledném dashboardu.

9

Mějte přehled, co se děje kdekoli v organizaci tady a teď

9

Sledujte vývoj událostí v čase

9

Spravujte vše komplexně z jediného místa

Arlworx

Mějte svou kritickou službu pod dohledem

Altworx se zaměří na klíčovou službu a zmapuje ji – od serveru, přes operační systém, aplikace různých dodavatelů až po přihlašování zaměstnanců.

Upozorní na všechny incidenty a zjistí, jak spolu souvisejí.

Altworx nebo dohledové centrum?

V IT systému institucí denně dochází až k milionům událostem. Hrozí provozní slepota a přehlédnutí kritického incidentu, o nedostatku kvalifikových lidí nemluvě.

Alworx události nejen hlásí, ale také vyhodnocuje souvislosti mezi nimi.

Zabezpečte své IT prostředí podle NIS2

Z evropské vyhlášky NIS2 vychází zákon o kybernetické bezpečnosti, platný od října 2024. Zajistit klíčové služby včetně business kontinuity je zákonná povinnost.

Vyhněte se potížím i trestně právním následkům.

Altworx stávající systémy nenahrazuje – propojí je a obohatí o unikátní nadstavbu.

V dashboardu v reálném čase sledujete děje, které jsou obvykle roztříštěné mezi oddělení a jejich systémy. Interpretujete události v kontextu celé firmy – ať už jde o zadání klientů, servisní požadavky nebo třeba přihlášení či dovolené zaměstnanců.

Představte si jednotlivé systémy ve firmě jako hráče a Alrworx jako rozhodčího – má nadhled nad vztahy a událostmi na celém hřišti:

Hráči (aplikace a systémy) jsou úzce specializovaní, což jim umožňuje v dané problematice vynikat:

  • přístupové a docházkové systémy řídí přístupy a oprávnění lidí
  • ekonomické systémy řídí finance, faktury, tok peněz
  • bezpečnostní systémy hledají hrozby v počítačích, serverech a čidlech

Rozhodčí (Altworx) interpretuje všechny události z jednoho místa – proto dokáže řešit mezioborové situace, když se reálně dějí, sledovat jejich vývoj v čase, a především včas varovat před hrozbami.

jsme tu pro vás

Kontaktujte nás

11 + 11 =

HartSoft s.r.o.

Jeřabinová 297/4
150 00 Praha 5

IČ: 17152216
DIČ: CZ17152216
Datová schránka: k2ru9a